Stavební společnost K S F spol. s r.o.

Jsme stavební společnost působící zejména v Praze a přilehlém okolí. Poskytujeme své služby
na tuzemském trhu již od roku 1992 a patříme mezi stabilní a respektované společnosti ve své profesi.

 

 

Ekonomické údaje

80km kanalizace, 130km vodovodních řadů a 400000m² pozemních komunikací.

 

Technické údaje a mechanizace

Využíváme areál v Jažlovicích o výměře 9000 m2 s kancelářskou budovou (600 m2), halou o ploše 500 m2 a kontejnerový komplex s ubytovací kapacitou pro pracovníky o ploše 300 m2.

Provozování vodovodní a kanalizační sítě

Informace pro zákazníky, ceny, fakturace, povinné zveřejňované údaje.

Dne 1.7.2024 budou provedou naši zaměstnanci odečty měřících zařízení – vodoměrů. Žádáme Vás o zajištění  přístupu k vodoměru a zajištění bezvadného stavu vodoměrných šachet (odčerpání apod.). Stav vodoměru lze též nahlásit mailem na mazacek@ksf.cz. Děkujeme

V souladu s uzavřenou smlouvu o dodávkách vody a odvádění odpadních vod čl. 3 je odběratel povinen zpřístupnit vodoměr, který je umístěný v šachtě.  Povinností odběratele je, aby šachta byla odvodněná. Žádáme Vás tímto o kontrolu šachet a její uvedení do bezvadného stavu v souladu se smluvními podmínkami.

 

Integrovaný systém řízení

Součástí filozofie společnosti KSF spol. s r.o. je politika integrovaného systému řízení vycházející z dlouhodobého strategického záměru společnosti.

Certifikace

Řízení společnosti je v souladu se systémem managmentu jakosti ISO, systémem environmentálního managmentu a systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Autorizované osoby

Společnost KSF spol. s r.o. je zastoupena kvalifikovanými odborníky, kteří disponují stavebními autorizacemi udělené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků.

Naše projekty

Představujeme vám námi realizované projekty.

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí

 • vodovodních řadů a přípojek
 • stok a řadů splaškových a dešťových kanalizací včetně přípojek
 • plynových řadů včetně přípojek
 • ČOV, ČSOV, čerpacích stanic a armaturních šachet
 • tlakové a podtlakové kanalizace
 • vodovodních a kanalizačních řadů bezvýkopovými technologiemi
 • pomocí protlaků a podvrtů, hornickým způsobem
 • retenčních, odkalovacích, přečerpávacích nádržích a rybníků
 • betonových a železobetonových konstrukcí

Výstavba a rekonstrukce místních pozemních komunikací, opěrných zdí

 • dlážděné komunikace
 • komunikace s živičným povrchem
 • chodníky a cesty
 • součástí uvedených činností jsou zemní práce, hrubé a čisté terénní úpravy, sadové a parkové úpravy

Výstavba a dostavba průmyslových objektů

 • výrobních a skladových hal
 • administrativních objektů

Kompletní zajištění developerských projektů

 • Kompletní zajištění developerských projektů od obstarání zákonem stanovených povolení až po finální realizaci podnikatelského záměru. 

Politika integrovaného systému řízení

 

Společnost K S F spol. s r.o. se zabývá prováděním zemních prací, kanalizací, vodovodů, místních komunikací a stavebních částí čističek odpadních vod. Dále pak dodáváním kabelových rozvodů, rozvodů plynu a tepla a také zajišťováním dodávek staveb pozemního stavitelství.

Více informací zde »

Pozvěte nás do tendru!

Pořádáte výběrové řízení? Nechte si od nás vypracovat nabídku. Možná jsme právě ti, které hledáte.

Naši klienti

Spolupracujeme s řadou významých firem.