O společnosti

nahrátJsme stavební společnost působící zejména v Praze a přilehlém okolí. Poskytujeme své služby na tuzemském trhu již od roku 1992 a patříme mezi stabilní a respektované společnosti ve své profesi.

Realizujeme kompletní stavební projekty v oborech vodního hospodářství, dopravních staveb a průmyslových objektů včetně zajištění zeměměřických činností. V oblasti vodního hospodářství se specializujeme na výstavbu a rekonstrukci vodovodních a kanalizačních řadů, přípojek a opravy, rozšíření i případné výstavby ČOV a ČSOV. Zároveň provádíme betonové a železobetonové konstrukce a sanace degradovaných betonových a železobetonových konstrukcí. V odvětví dopravního inženýrství je naší hlavní činností výstavba a rekonstrukce místních pozemních komunikací. Současně máme dlouholeté zkušenosti s výstavbou průmyslových staveb zejména halových areálů. Jsme schopni zajistit komplexní provedení developerských projektů od prvotního obstarání potřebných povolení až po finální realizaci podnikatelského záměru.

Řízení naší společnosti K S F spol. s r.o. je v souladu se systémem managmentu jakosti ISO, systémem environmentálního managmentu a systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nad splněním požadavků těchto systémů z naší strany dohlíží a pravidelně kontroluje společnost BEST QUALITY, s.r.o., která nám vydává příslušné certifikáty.

Vedení naší společnosti klade důraz na dobře odvedenou práci, profesionalitu a lidský přístup , za níž stojí  kvalifikovaný  personál, nejmodernější technologie (včetně bezvýkopových technologií) a maximální technická vybavenost společnosti K S F spol. s r.o.