Ekonomické údaje

K S F spol. s r.o.

IČO: 45800995

DIČ: CZ45800995
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10651

Sídlo: Zděbradská 8, 251 01 Říčany – Jažlovice

Bankovní spojení:

ČSOB č. ú. 125104874/0300

Oberbank AG č.ú. 2171108234/8040

Společnost K S F spol. s r.o. má s ČSOB Pojišťovnou a.s. uzavřenou smlouvu na „Pojištění odpovědnosti za škodu“.

Společnost K S F spol. s r. o. realizovala za dobu své existence práce v přibližné hodnotě 3 miliard Kč, což vyjádřeno čísly, představuje realizaci více než 80 km dešťové a splaškové kanalizace, 130 km vodovodních řadů a 400 000 m² pozemních komunikací.

Základní ekonomické údaje

  2021 2020 2019 2018 2017
Dlouhodobý majetek 39 744 37 746 36 185 29 972 28 089
Základní kapitál 300  300 300  300 300
Vlastní kapitál 48 219 47 129 44 602 40 448 29 823
Obrat 113 612 132 769 168 251 121 770 130 268
Počet zaměstnanců 32  32 32  36 36

Pozn. Údaje za rok 2021 jsou neauditované