Autorizované osoby

Společnost K S F spol. s r.o. je zastoupena kvalifikovanými odborníky, kteří disponují stavebními autorizacemi udělené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

  • Ing. Petr Švancara – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
  • Pavel Šafařík – autorizovaný technik v oboru dopravních staveb
  • Bc. Martin Šulc – autorizovaný stavitel v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
  • Ing. Petr Pekař –  autorizovaný technik v oboru dopravní stavby