Certifikace - K SF spol. s r.o

Řízení společnosti K S F spol. s r.o. je v souladu se systémem managmentu jakosti ISO, systémem environmentálního managmentu a systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Splnění požadavků na tyto systémy ze strany společnosti K S F spol. s r.o. je pravidelně ověřováno a kontrolováno společností BEST QUALITY, s.r.o., která společnosti K S F spol. s r.o. vydává příslušné certifikáty.


Systém managmentu a kvality – ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát ke stažení

Systém environmentálního managmentu (EMS) – ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát ke stažení

Systém managmentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – ČSN ISO 45001:2018

Certifikát ke stažení