Porucha na stokové síti a vodovodní síti

Dne 20.3.2024 byla zjištěna porucha na stokové síti. Při opravě byla zjištěna porucha i na vodovodu. V současné době probíhá oprava.  Tím může docházet k přerušení dodávky vody po dobu nezbytné opravy. Současně žádáme o omezení vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace v rámci Vašich provozních možností. Předpokládaný termí ukončení je do 24.3.2024. Děkujeme za pochopení a trpělivost. O ukončení opravy Vás budeme informovat.