Služby

Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí

 • vodovodních řadů a přípojek
 • stok a řadů splaškových a dešťových kanalizací včetně přípojek
 • plynových řadů včetně přípojek
 • ČOV, ČSOV, čerpacích stanic a armaturních šachet
 • tlakové a podtlakové kanalizace
 • vodovodních a kanalizačních řadů bezvýkopovými technologiemi
 • pomocí protlaků a podvrtů, hornickým způsobem
 • retenčních, odkalovacích, přečerpávacích nádržích a rybníků
 • betonových a železobetonových konstrukcí

Výstavba a rekonstrukce místních pozemních komunikací, opěrných zdí

 • dlážděné komunikace
 • komunikace s živičným povrchem
 • chodníky a cesty
 • součástí uvedených činností jsou zemní práce, hrubé a čisté terénní úpravy, sadové a parkové úpravy

Výstavba a dostavba průmyslových objektů

 • výrobních a skladových hal
 • administrativních objektů

Kompletní zajištění developerských projektů

 • Kompletní zajištění developerských projektů od obstarání zákonem stanovených povolení až po finální realizaci podnikatelského záměru. 
sluzby