Provozování vodovodní a kanalizační sítě pro oblast Jažlovice D1 EAST a D1 WEST

Ceny pro vodné a stočné (odpadní vody)

Pro rok 2022  (1. 1. 2022) Bez DPH S DPH
Vodné 52,68 57,95
Stočné (odpadní vody) 31,86 35,05

Poplatek za odvádění srážkových vod:

  • dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. – smluvní cena

 

Ostatní povinné zveřejňované údaje

Kanalizační řád
(§14 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.)
PDF
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
(§36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.)
PDF
Aktuální kalkulace cen pro vodné a stočné PDF