Provozování vodovodní a kanalizační sítě

 

Provozování vodovodní a kanalizační sítě pro oblast Jažlovice D1 EAST a  D1 WEST.

Kontakty pro zákazníky:

E-mail ksf@ksf.cz
Tel: 323 637 352
Havárie 840 111 322
(1.SČV a.s. – www.1scv.cz)

 Fakturace

Platba za vodné a stočné se uskutečňuje na základě uzavřené smlouvy formou faktury.

Kontakt pro uzavření smlouvy:
E-mail: ksf@ksf.cz
Tel.: 323 637 352

 

Ceny pro vodné a stočné (odpadní vody)

Pro rok 2018  (1. 1. 2018) Bez DPH S DPH
Vodné 52,45 60,32
Stočné (odpadní vody) 24,81 28,54

Poplatek za odvádění srážkových vod:

– dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. – smluvní cena

 

Ostatní povinné zveřejňované údaje

Kanalizační řád
(§14 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.)
PDF
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
(§36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb.)
PDF
Aktuální kalkulace cen pro vodné a stočné PDF
kohoutek
kapka