Ekonomické údaje

ekoudaje

KSF spol. s r.o.
IČO: 45800995
DIČ: CZ45800995
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10651
Sídlo: Zděbradská 8, 251 01 Říčany – Jažlovice
Bankovní spojení: ČSOB č. ú. 125104874/0300                                                                                           Oberbank AG č.ú. 2171108234/8040

Společnost KSF spol. s r.o. má s ČSOB Pojišťovnou a.s. uzavřenou smlouvu na „Pojištění odpovědnosti za škodu“.

Společnost KSF spol. s r. o. realizovala za dobu své existence práce v přibližné hodnotě 3 miliard Kč, což vyjádřeno čísly, představuje realizaci více než 80 km dešťové a splaškové kanalizace, 130 km vodovodních řadů a 400 000 m² pozemních komunikací.

Celková výše dlouhodobého majetku firmy

Roční uzávěrky
2001 10,4 mil. Kč 2002 21,0 mil. Kč 2015 19,3 mil. Kč
2003 20,0 mil. Kč 2004 20,0 mil. Kč 2016 22,2 mil. Kč
2005 20,5 mil. Kč 2006 20,0 mil. Kč 2017 28,0 mil. Kč
2007 18,5 mil. Kč 2008 15,4 mil. Kč 2018 29,9 mil. Kč
2009 15,3 mil. Kč 2010 13,8 mil. Kč
2011 15,3 mil. Kč 2012 14,9 mil. Kč
2013 14,9 mil. Kč 2014 16,5 mil. Kč

 

Základní kapitál:  300 000 Kč
 Vlastní kapitál:  40,461 mil. Kč