Certifikace

Řízení společnosti KSF spol. s r.o. je v souladu se systémem managmentu jakosti ISO, systémem environmentálního managmentu a systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Splnění požadavků na tyto systémy ze strany společnosti KSF spol. s r.o. je pravidelně ověřováno a kontrolováno společností BEST QUALITY, s.r.o., která společnosti KSF spol. s r.o. vydává příslušné certifikáty.

  • Certifikát – systém managmentu a kvality – ČSN EN ISO 9001:2016
  • Certifikát – systém environmentálního managmentu (EMS) – ČSN EN ISO 14001:2016
  • Certifikát – systém managmentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – ČSN OHSAS 18001:2008